Ügyfélfogadás

hétfő 9:15-12:00
kedd 9:00-12:00
szerda - péntek 9:00-12:00 és 15:00-16:00
szombat, vasárnap zárva

Keresztelés

Felnõtt keresztelés

Katekumenátus elvégzése után. Jelentkezni a Plébánián, vagy misék után a sekrestyében lehet.

Gyermekkeresztelés

Ha a mi Plébániánk területén laknak a szülõk,jelentkezzenek a Plébánián, ha nem, a területileg illetékes plébániáról hozzanak magukkal keresztelési engedélyt. Javasoljuk, hogy már elõre töltsék ki és hozzák magukkal az itt letölthetõ keresztelési adatlapot.

Mindkét esetben szükséges beszerezni a keresztszülõk számára a keresztszülõi igazolást, a keresztszülõk lakhely szerint illetékes plébániáról.

Abban az esetben, ha a szülõk Szekszárdon laknak, de máshol szeretnék megkereszteltetni gyermeküket, úgy keresztelési engedélyt kell kérniük Plébániánktól.

Esküvõ

Esküvõre jelentkezni az esküvõt megelõzõ év november, vagy decemberben ajánlatos, a dátumegyeztetés és a jegyesekkel történõ beszélgetések miatt. A plébánián felveszik a jegyesek adatait, és értesítik a párt a jegyes oktatásról (általában február hónapban kezdõdik).

Esküvõ elõtt 3 hónappal kell beszerezni a frissen keletkezett keresztlevelet. Amennyiben a jegyesek közül egyik fél sem szekszárdi, a lakhely szerinti plébániáról házassági elbocsátót kell kérniük.

A tanúk részére szintén a lakhely szerinti plébániáról kell kérniük házassági tanúi igazolást.

A szentségi házasság feltétele, hogy legalább az egyik fél római katolikus legyen. Esküvõi mise díja 30.000,- Ft

Temetés

A temetkezési vállalattal való egyeztetés után az egyházi temetés intézése a plébánián történik. Ha az elhunyt nem szekszárdi lakos volt, de itt szeretnék eltemetni, az elhunyt lakóhely szerinti illetékes plébániáról hozzanak magukkal temetési engedélyt.

Ha szekszárdi lakosú volt, de máshol szeretnék eltemetni, abban az esetben plébániánktól kell temetési engedélyt kérniük.

A temetés díja 20.000,- Ft az idei évben (amennyiben az elhunyt egyházadója ez évre rendezve van), mely tartalmaz egy harangozást a temetés idõpontjában.

Elsõ áldozás

Elsõ áldozáshoz az a legalább 4. osztályos gyermek járulhat, aki legalább 2 éve folyamatosan jár hittanra és templomba. Ezt megelõzõ évben elsõ gyónáshoz járulhat hasonló feltételekkel.

Felnõttek esetében a katekumenátus elvégzése szükséges.

Bérmálás

Bérmálkozni 16 éves kortól, illetve középiskola 9-ik osztályától kezdõdõen lehet. Feltétele a folyamatos hittanra, és templomba járás.

Felnõttek esetében lásd elsõ áldozás.

Gyóntatás

A hétköznapi misék elõtt általában negyed órával, a hétvégi misék elõtt fél órával.

Betegek ellátása

Kórházban, vagy otthonukban lévõ betegeinket szívesen felkeresik beteglátogatóink, illetve áldoztatóink, ha áldoztatást kérnek.

Gyónási szándékukat jelezzék a papok felé, akik igyekeznek mielõbb felkeresni a beteget.

Sürgõs esetben (betegek kenete) soron kívül ellátják a beteget.

Igazolások

Ha keresztszülõ, bérmaszülõ, házassági tanú tisztségre kérnek fel valakit, és igazolásra van szüksége, plébániánkon hivatali idõben kérhet.

 

Számlaszámok

Római Katolikus Egyházközség: 11746005-20025768

Remete Kápolnáért Alapítvány: 11746005-20010252

Egyházadó

Az egyházközségi hozzájárulás a jövedelem 0,5%-a. Akiknek a nettó bérük, vagy nyugdíjuk növekszik azoknak a fél % alapján az egyházközségi hozzájárulásuk azonos mértékben nõ. Akinek a nettó jövedelme (nyugdíj vagy bér) a minimálbér vagy az alatt van, annak évi 4.200,- Ft, azaz havi 350,- Ft az egyházközségi hozzájárulása.Copyright © Szekszárdi Római Katolikus Plébánia 2018