Szekszárdi Római Katolikus Plébánia


Információk

EEÖR-KP-1-2021/1-000513

„A Szálkai Szent József Római Katolikus Templom felújítása”

15.000.000.- Ft

A 2022-ben megkezdett fejlesztés során a templom tartószerkezet megerősítési munkái valósultak meg. A tetőszerkezet megerősítési munkálatok, a torony szárnyfalainak megerősítése a kellő teherelosztás biztosítása érdekében, az orgona fölötti boltöv, mint alátámasztó szerkezetet megerősítése, falazott szerkezetek megerősítése feszítőkábelekkel, Sekrestye boltozatok megerősítése.

Köszönjük a támogatást!

___________________________

___________________________

Családunk fejléc

A családunk újság legfrissebb száma az alábbi linken elérhető:
Családunk 125. szám

Miserend

június 23-30.
Vasárnap 07.30 Újváros
08.45, 18.00 Belváros
Hétfő 17.30 Belváros
Kedd 06.30, 07.00 Belváros
Szerda 08.00 Belváros
Csütörtök 17.30, 18.00 Belváros
Péntek 06.30, 07.00 Belváros
Szombat 07.30 Remete kápolna
15.00, 17.30, 18.00 Belváros
Vasárnap 07.30 Újváros
08.45, 18.00 Belváros
 
Jelmagyarázat:  énekes mise |  csendes mise | †: elhunyt | cs.: család | t.: tagjai | lü.: lelki üdvéért

Evangélium — július 22. hétfő

A hét első napján, (Húsvétvasárnap) kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték az én Uramat – felelte –, és nem tudom, hová tették.” Ezzel hátrafordult, és íme, Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem.” Jézus erre megszólította: „Mária!” Mária felkiáltott: „Rabbóni!” vagyis „Mester”! „Ne tartóztass! – felelte Jézus. Még nem mentem föl az Atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik! Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.” Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: „Láttam az Urat.” – És elmondta, amit az Úr üzent.
Jn 20,1-2.11-18

 


Papjaink

Petkó Tamás

plébános

Molnár Erik

káplánCopyright © Szekszárdi Római Katolikus Plébánia 2018